dissabte, 26 de març de 2011

¿...?

Per què el món àrab clama per la democràcia, tot just ara que el capitalisme -el seu principal paladí, als seus ulls- fa tentines, es desploma, s'ensorra, i demana a crits un gir de 180º?